อินเตอร์เน็ต
    Empty Source!
“ทูตพาณิชย์บูดาเปสต์”มอบตรา Thai SELECT ประเภท Casual ให้ร้าน Saralee’s Thai Street Food เป็นแห่งแรกในโครเอเชีย มั่นใจทำให้ผู้บริโภคชาวโครเอเชียรู้จักอาหารไทย และบริโภคอาหารไทยเพิ่มขึ้น เผยตลาดนี้ ยังมีโอกาสส่งออกสินค้า ทั้งอาหารแ