อินเตอร์เน็ต
    Empty Source!
เครือซีพีร่วมเวทีเสวนา “Understanding Climate Change as Business Drivers” เสนอ 5 สูตรสำเร็จ มุ่งสู่ Net Zero ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน กระตุ้นภาคเอกชนตื่นตัวรับมือวิกฤตโลกร้อน มองเป็น “โอกาส”มากกว่าความเสี่ยง พร้อมต่อยอดสร