อินเตอร์เน็ต
    Empty Source!
กพท. ออกประกาศนักบิน (NOTAM) แจ้งสายการบินห้ามผู้โดยสารจาก 8 ประเทศเข้าไทย ตั้งแต่ 1 ธ.ค. นี้ กรณีเดินทางช่วง 28-30พ.ย. ต้องกักตัว14 วัน