อินเตอร์เน็ต
    Empty Source!
กรมท่าอากาศยาน ยืนยัน 29 ม.ค.65 ทดลองเปิดบริการเที่ยวบินพาณิชย์ท่าอากาศยานเบตง ตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี “นกแอร์” บินเช่าเหมาลำ”ดอนเมือง – เบตง”ด้านกพท.ออกใบรับรองสนามบินเบตงยืนยันมาตรฐานความปลอดภัย สนามบินสาธารณะ