อินเตอร์เน็ต
    Empty Source!
บิ๊กซี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลุยเปิด “บิ๊กซี มินิ” สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่พระนครใต้ ร่วมสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้การฝึกงานจริงอย่างต่อเนื่อง