อินเตอร์เน็ต
    Empty Source!
ตุรกีไม่เห็นด้วย ปมสวีเดน-ฟินแลนด์เตรียมสมัครเข้านาโต  นายไตยิป แอร์ดวน ประธานาธิบดีตุรกี ไม่เห็นด้วยต่อการที่ฟินแลนด์และสวีเดนเตรียมสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต)