อินเตอร์เน็ต
    Empty Source!
“อัจฉริยะ” ยืนยันเพจเฟซบุ๊กของปลอม! ย้ำไม่ยุติบทบาท พรุ่งนี้บุก DSI ตามเดิม  “อัจฉริยะ” ยืนยันไม่มีการปิดชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เพราะเพจในเฟซบุ๊กเป็นเพจปลอม ย้ำไม่ยุติบทบาทการทำงานตราบจนชั่วชีวิต