อินเตอร์เน็ต
    Empty Source!
อบอุ่น "นิ้ง กุลสตรี" เผยความน่ารักของคุณสามี ถึงตัวจะไม่อยู่แต่ฝากความใส่ใจไว้  "นิ้ง กุลสตรี" เผยความน่ารักของสามี "ใหญ่ นิตตินันท์ ิ" กับความรัก ความเอาใจใส่ ที่แม้ตัวจะไม่ได้อยู่แต่ฝากใจไว้