อินเตอร์เน็ต
    Empty Source!
กรมทางหลวงชนบท เข้าพื้นที่เตรียมก่อสร้างขยาย 4 ช่องจราจร ถนนสาย ลบ.1036 บ้านป่าหวาย จ.ลพบุรี คาดเสร็จปี 67 แก้ปัญหาจราจรหนาแน่น และหนุนการขนส่งให้สมบูรณ์ รองรับรถไฟทางคู่สายลพบุรี – ปากน้ำโพ ในอนาคต