อินเตอร์เน็ต
    Empty Source!
ผู้จัดการรายวัน360-“เอกา โกลบอล” ผู้นำตลาดนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ยืดอายุอาหาร มองเศรษฐกิจโลกผันผวนยังกดดันเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง เร่งมือ R&D ผลิตสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขยายกำลังการผลิตรับมือวิกฤตอาหาร