อินเตอร์เน็ต
    Empty Source!
นายกสมาคมรถโดยสารฯ วอนรัฐใช้โครงสร้างค่าโดยสารตามต้นทุนจริง ตามมติ กก.ขนส่งทางบกกลางปี 48 ชี้มาตรการที่เสนอชดเชยน้ำมันดีเซล 2 บาท/ลิตรไม่สะท้อนต้นทุน จะส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องหยุดกิจการ