อินเตอร์เน็ต
    Empty Source!
ราช กรุ๊ปเร่งศึกษาแผนการร่วมทุนโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟังเชงกัง ระยะที่ 3 ในจีน หลังดีลร่วมทุนก่อนหน้าล้มไม่เป็นท่า โดยจีนมีศักยภาพการลงทุนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง