อินเตอร์เน็ต
    Empty Source!
การจัดประชุม Global Summit of Women 2022 หรือ การประชุมสุดยอด ผู้นำสตรีโลก 2565 ครั้งที่ 32 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ถือเป็นสปอร์ตไลท์ให้คณะผู้นำสตรีที่เข้าร่วมประชุมกว่า 51 ประเทศ รวมกว่า 600 คนจากท