อินเตอร์เน็ต
    Empty Source!
สมอ. อนุมัติเซเว่นกว่า 12,000 สาขา เข้าร่วมเป็น “ร้าน มอก.” รวมยอดทะลุ 13,060 ร้าน ประกาศชัด “ร้าน มอก.” ใคร ๆ ก็เป็นได้ หากขายสินค้ามาตรฐาน มอก. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรร