อินเตอร์เน็ต
    Empty Source!
"ศักดิ์สยาม"ลงพื้นที่"ลพบุรี"เช็กการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม  เผยปี 66 ขยาย4 เลนเลี่ยงเมืองด้านใต้เสร็จ เปิดรถไฟทางคู่ทาง ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ แผนขุดลอก สร้างเขื่อนกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักพังเสร็จในปีนี้ ย้ำงานก่อสร้างต้องปลอดภัยสูงสุด