อินเตอร์เน็ต
    Empty Source!
การตลาด – “บาจา” เปิดบทรุกครั้งใหม่ ภายใต้แม่ทัพหญิงคนไทยคนแรก “วิลาสินี ภาณุรัตน์” ที่ต้องเคลื่อนทัพไปสู่เป้าหมาย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทั้ง ดิจิทัล เทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค และการแข่งขัน จุดเปลี่ยนที่น่าจับตามองของบาจา