การศึกษา
    Empty Source!
1 ต.ค.นี้ บขส. พร้อมเปิดให้บริการเส้นทางกรุงเทพฯ – ดอนสัก – เกาะพะงัน วันละ 2 เที่ยว หลังหยุดวิ่งให้บริการจากสถานการณ์โควิด-19 มั่นใจหลังเปิดให้บริการจะมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น