การศึกษา
    Empty Source!
ผู้แทนไจก้าพบ”ศักดิ์สยาม”แนะนำผู้บริหารใหม่ ยืนยันสานต่อความร่วมมือทางวิชาการ ศึกษา M-MAP2 โครงการความปลอดภัยทางถนน พร้อมหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่บางชื่อในระยะถัดไป และแนวทาง PPP ดันเป็นต้นแบบ Smart City และพัฒนาTOD เต็มรูปแบบ