การศึกษา
    Empty Source!
การรถไฟฯ ชี้แจงการสำรองที่นั่งล่วงหน้าเป็นไปตามขั้นตอน ยืนยันไม่มีการจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าให้กับเอเยนต์ พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารทุกท่านอย่างเท่าเทียม