อินเตอร์เน็ต
    Empty Source!
วัดดังสายไหม ทำบุญกระดูกเหยื่อโควิค 207 ศพ หลังชาวบ้านเจอวิญญาณวนเวียนรอบวัด  วัดสุวรรณาราม เขตสายไหม ทำบุญเถ้ากระดูกเหยื่อโควิค 207 ศพ หลังชาวบ้านไม่สบายใจ เจอวิญญาณวนเวียนรอบวัด อีกทั้งยังมาเข้าฝันสัปเหร่อ