อินเตอร์เน็ต
    Empty Source!
ปตท.เดินหน้าโครงการลมหายใจเพื่อเมือง ปลูกต้นไม้ 1 แสนต้น สร้างพื้นที่สีเขียวให้ กทม. 
หลังระดมความช่วยเหลือเยาวชนในวิกฤตการศึกษาใน “โครงการลมหายใจเพื่อน้อง” กว่า 171 ล้านบาท บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดพิธีเปิดโครงการ “ลมหา