อินเตอร์เน็ต
    Empty Source!
วิทยุการบินฯ เปิดใช้งานระบบบริหารจราจรทางอากาศใหม่ เชื่อมโยงครอบครบทุกสนามบินทั่วประเทศ ล่าสุดศูนย์ฯ หัวหิน เปิดใช้ 25ก.ย.65 เพิ่มศักยภาพและความปลอดภัยทางการบินของประเทศ