อินเตอร์เน็ต
    Empty Source!
"น้องไตตั้น" โตเป็นหนุ่มแล้ว ออกงานคู่คุณแม่ "นาตาชา เปลี่ยนวิถี" หล่อใสมากๆ  ยิ่งโตยิ่งหล่อ "น้องไตตั้น" เป็นหนุ่มแล้ว ออกงานคู่คุณแม่ "นาตาชา เปลี่ยนวิถี" หล่อใสมากๆ แถมหน้าเหมือนแม่เป๊ะ